Kontakt


Kontakt

 

Siedziba SKN "MANAGER" w głównym budynku PWSZ
przy ul. Mickiewicza 8  
p. 339 (III piętro)
sknmanagerpwsz@wp.pl

 

Kontakt telefoniczny:
Prezes SKN MANAGER
Paulina Jabłońska
519 575 391

 

Deklaracja Członkowska

 

DYŻURY KOŁA:

Dyżury koła odbywają się online na platformie MS Teams. 
Link dostępu zamieszczony poniżej.

26 maja 2021 r. o godzinie 19.00

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a50e871adcdcc428fadbd81373db5470e%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=0e030ec7-cbde-44d2-8363-49497ffbdd3b&tenantId=5bcccb35-0e7b-4ed1-b306-b54b683947cc