SKN „MANAGER” działa od października 2006 roku

przy Wydziale Administracyjno – Ekonomicznym.

Praca w Kole sprzyja rozwojowi intelektualnemu i osobowemu studentów, mobilizuje do samokształcenia,

kreuje postawy przedsiębiorcze i uczy pracować w grupie.

 

Członkowie SKN „MANAGER”: prowadzą badania naukowe

w zakresie ekonomii i zarządzania, uczestniczą

w konferencjach i seminariach naukowych,

gdzie prezentują swoje prace, organizują szkolenia,

kursy i wyjazdy studyjne, obozy naukowe oraz

współpracują z różnymi organizacjami i instytucjami.

Do współpracy zapraszamy wszystkich studentów,

którzy nie chcą być przeciętni i anonimowi.