Strona główna

  SKN „MANAGER” działa od października 2006 roku przy Instytucie Administracyjno – Ekonomicznym. Praca w Kole sprzyja rozwojowi intelektualnemu i osobowemu studentów, mobilizuje do samokształcenia, kreuje postawy przedsiębiorcze i uczy pracować w grupie.   Członkowie SKN „MANAGER”: prowadzą badania naukowe w zakresie ekonomii i zarządzania, uczestniczą w konferencjach i seminariach naukowych, gdzie prezentują swoje prace, … Czytaj dalej Strona główna